Landrisiko ved sammenslåinger og oppkjøp

Corisk støtter kunden gjennom hele prosessen med sammenslåing eller oppkjøp i krevende markeder. Vi kan bistå i prosessplanlegging, markedsvurdering og analyse, Due Diligence, lokaliseringsvalg, risikorapportering og risikohåndtering før og etter lukking av avtaleverk. Sammen med kunden ser vi fram til å utvikle en solid og kostnadseffektiv Due Diligence-prosess.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Due Diligence Risk Scan – et første risikobilde for markedet identifiserer særlig kritiske risikoområder for den videre Due Diligence
 • Country Risk Deep-dive – Kartlegging, verifikasjon og rapportering av markedets landrisiko
 • Red Flag Reporting – diskusjon, verifikasjon og rapportering av markedets «røde flagg»
 • Integrity Due Diligence – sjekk av kunder, partnere og politiske eksponerte personer mot sanksjoner og forretningpraksis. Gjennomføres ved hjelp av partnere.
 • Country Risk Premium – landrisiko-rente for verdsetting
 • Bistand til innkjøp av spesialkompetanse.
 • Bistand til valg av registreringsland
 • Bistand til ledelses- og  styredokumenter
 • Bistand til håndtering av risiko før og etter avtaleinngåelse.

Ved behov for ytterligere nisjekompetanse bistår vi innkjøps- og forhandlingsprosessen slik at kunden kjøper bare nødvendige tjenester til riktig pris. 

Landrisiko i den totale prosessen

I en mer omfattende investerings- eller oppkjøpsprosess vil vi normalt integrere landrisiko (Country Risk) og aktørrisiko (Integrity)  som markert med blått i tabellen nedenfor, hvor den innledende Due Diligence Risk Scan  vil gjennomføres i den første «Scanning» fasen, og gi retning til analyse i senere faser:

Mørkeblå farge i tabellen indikerer fullstendige tjenestetilbud fra Corisk og partnere, inkludert Country Risk Premium for beregning av internrente eller Cost of Capital. Lyseblå farge indikerer områder hvor Corisk kan gi bidrag til prosess eller analyse som leveres av andre.

En mer inngående presentasjon av Landrisiko (Country Risk) og Aktørrisiko (Integrity Risk) i prosessen, gjengis nedenfor hvor det vises hvordan Corisk kan støtte hver fase fram mot avtaleinngåelse og integrering:

Corisk har utviklet en fullstendig manual for utførelse av landrisiko- og aktørrisikoanalyse (mørk blått) i prosesser for sammenslåing eller oppkjøp (M&A). Manualen baserer seg på beste praksis i større bedrifter og tar utgangspunkt i at kunden gjennomfører en grundig og relativt dyptgående Due Diligence av transaksjonens selskap, aktører, og landrisiko. 

Corisk anbefaler at risikoanalyse, Due Diligence og IDD utføres i et omfang som avhenger av risikoen i prosjektet. Dette er i hovedsakelig avhengig av hvilke/t marked/er transaksjonen skal gjennomføres i. Corisk deler sine analysetjenester inn i Grønt, gult og rødt nivå avhengig av transaksjonens risikoprofil:

 • Grønt nivå med en lettere analyse anbefales når markedet er medlem av EØS og scorer bedre enn 3,5 på alle landrisker. Alternativt er markedet ikke medlem av EØS, men scorer bedre enn 2,5 på 10 kritiske landrisker, og i gjennomsnitt på alle landrisker. 
 • Gult nivå med en omfattende analyse anbefales når markedet ikke er medlem av EØS, men scorer bedre enn 3,5 på 10 kritiske landrisker, og i gjennomsnitt på alle landrisker.
 • Rødt nivå med en dyptgående analyse anbefales når markedet ikke er medlem av EØS, og scorer dårligere enn 3,5 på en eller flere av 10 kritiske landrisker, og i gjennomsnitt på alle landrisker.

Tidsmessig kan fasene i en omfattende oppkjøps- eller sammenslåingsprosess forløpe seg over 6 måneder eller mer, avhengig av risikonivå, kompleksitet, og forholdet mellom partene. Følgende illustrasjon indikerer tidsbruken på landrisiko- og aktørrisiko-analyse når transaksjonen foregår i et krevende marked på Rødt nivå:

Rull til toppen
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Corisk adheres to a strict privacy policy. We do not anaylse or utilise cookie or traffic data in any way, and we do not share such data with any third parties. Corisk runs its websites through the WordPress technical publishing platform. WordPress' privacy policy statement includes provisions regarding their platform publishing customers, reading: "We [WordPress] and our partners process your personal data (such as browsing data, IP addresses, cookie information, and other unique identifiers) based on your consent and/or our legitimate interest to optimize our website, marketing activities, and your user experience."
Save settings
Cookies settings