CORISK

Country Risk is Corporate Risk

Corisk hjelper nordiske kunder til å forstå og håndtere landrisiko i krevende markeder. Fremvoksende økonomier byr på utfordringer som kan velte hele grunnlaget for en virksomhet eller investering. Nordiske selskaper møter daglig risiko mot ansatte, eiendeler og omdømme. Store bedrifter er like utsatt og tvinges ofte til å forlate land etter tilfeller av korrupsjon, ekspropriasjon, borgerkrig, kupp eller grove menneskerettsbrudd.

Corisk tilbyr solide og velprøvde verktøy for å kartlegge hele bredden av landrisiko mot bedriftens økonomi, rettigheter, sikkerhet og omdømme. Vi hjelper våre kunder til å oppdage og forstå risiko tidlig, og på tvers av markedsporteføljen – ved drift, investering eller oppkjøp i utlandet. Vi tilbyr enkeltstående studier og rapporteringer, eller bistand gjennom  hele prosessen for å sikre bedriftens verdier i krevende omgivelser.

Har din bedrift avsluttet handel og trukket seg ut av det russiske markedet? Trenger du å vite om din bedrifts sanksjonerte varer har havnet i Russland siden krigens start i 2022? Det kan skje ubevisst og ufrivillig, og Corisk har verktøyene som finner handlene og mellomleddene bak dem. Vi avdekker hele risikobildet og sikrer bedriftens etterlevelse gjennom verdikjeden.

Corisk tilbyr unik forståelse av landrisiko i krevende markeder

Selskapsstyring, kapitalbudsjettering, investeringer og oppkjøp krever solid og sammenliknbar oversikt over landrisiko, på tvers av land og markeder. Corisk har et tjenestetilbud som omfatter:

– Strukturert oversikt over 50 ulike typer landrisiko i mer enn 150 land.
– Detaljert, tallfestet landrisiko på tvers av markedsporteføljen.
– Vurdering av hvert markeds særskilte behov for aktsomhetsvurderinger.
– Kartlegge og rapportere landrisiko ved investering eller oppkjøp.
– Skreddersydde dybderapporter og landrapporter.
– Konsulentbistand på timebasis.

Vårt unike modellverktøy for landrisiko ble opprinnelig utviklet og benyttet av Telenor ASA fra 2016, og har bistått ved investeringer og oppkjøpsprosesser i en rekke markeder i Asia.

Corisk Structural Country Risk Model er en videreutviklet versjon av modellen, oppdatert med de nyeste forskningsfunn innenfor makroøkonomi, statsvitenskap og konfliktforskning. Modellen anvendes til å beregne risikonivå på 40 ulike områder, ved hjelp av høykvalitets data fra tredjeparts kilder. De viktigste modelldata hentes fra nasjonale myndigheter, BIS, FATF, FN, IMF, ITU,  OECD, Verdensbanken og World Economic Forum.

Tjenestene

Fullstendig risikobilde per marked

Tallfestet risikobilde av 50 ulike typer landrisiko, deriblant risiko for valuta, kapital, beskatning, regulering, rettsstat, politisk endring, ekspropriasjon, korrupsjon, sikkerhet, klimaeffekter og omdømme.

Risikobildet baserer seg på den velprøvde Corisk Structural Country Risk Model. Dette presenteres med intuitiv grafikk og poengtert forklaring til bruk overfor ledelse eller styre. Risikobildet muliggjør direkte sammenlikning av risikonivå på tvers av land og markeder.

Due Diligence og aktsomhetsvurderinger

Vår Corisk Due Diligence Risk Scan gir et tallfestet risikobilde i starten av en investerings- eller oppkjøpsprosess, for å kartlegge særlige risikoområder og gi retning til videre dypdykk i landrisiko, selskapsrisiko og aktørrisiko (IDD).

Aktsomhetsvurderinger av bedriftens innvirkning på menneskerettigheter og miljø blir i økende grad lovfestet, og stiller krav til bedriftens risikoforståelse. Corisk gir en systematisk analyse som viser hvilke risikoområder som er mest aktuelle for aktsomhetsvurderinger i hvert marked. 

Landrisiko ved sammenslåinger og oppkjøp

Vi støtter kunden gjennom hele prosessen med sammenslåing eller oppkjøp i krevende markeder. Vi bistår prosessplanlegging, markedsvurdering og analyse, Due Diligence, lokaliseringsvalg, risikorapportering og håndtering før og etter lukking av avtaleverk. Ved behov for ytterligere norsk eller internasjonal nisjekompetanse bistår vi innkjøps- og forhandlingsprosessen slik at kunden kjøper bare nødvendige tjenester til riktig pris.

Dybdestudier og landrapporter

Vi leverer skreddersydde dybdestudier på ulike tema- eller landnivå. Vi analyserer utvikling, risiko og scenarier innenfor makroøkonomi, politikk, sikkerhet, menneskerettigheter og ulike omdømmefaktorer.
Ved behov for kompletterende dybdekunnskap henter vi dette fra utvalgte internasjonale partnere.

Menneskene

Erlend Bollman Bjørtvedt (daglig leder) er en av Norges mest erfarne rådgivere innenfor landrisiko og politisk risikohåndtering. I 2023 har han analysert sanksjonene mot Russland og levert avgjørende data og bakgrunnsmateriale til myndigheter i en rekke europeiske land, EU-kommisjonen, EU-parlamentet, og myndigheter i USA. 

Erlend ledet Telenors globale funksjon for landrisiko og landanalyse 2016-2020, med særlig fokus på strategi, oppkjøp og sammenslåinger i Asia. Han har deltatt i utviklingen av styrende verktøy og manualer for risikovurdering i Telenor-konsernet.

Erlend ledet fagfeltet myndighetskontakt i Telenor Norge 2007-2013, med ansvar for politisk strategi og dialog med politiske myndigheter.  Han var tilknyttet Hill+Knowlton Norge 2000-2007, de siste årene som fagleder for myndighetskontakt. Han var der rådgiver for regionale og globale aktører innen IKT, teknologi, forsvar, skipsfart og næringsmiddelindustrien, og har bistått politiske og regulatoriske påvirkningsstrategier i inn- og utland knyttet til markedsintroduksjon, skatt, regulering, lokalisering, partnerstrategi, m.m. Erlend har også erfaring som rådgiver innen forsvars- og sikkerhetspolitikk, og allsidig erfaring fra Forsvaret. Han var valgobservatør og gjennomgikk kurs i Krigens folkerett ved både Nordem og Forsvarets høyskole. 

Erlend har sin grad fra Universitetet i Oslo, innen økonomisk historie, sosialøkonomi og Øst-Europa-studier. Han har sertifisert tilleggsutdanning innenfor finans, verdsetting og bærekraft (NYU Stern School of Business), globalisering og Afrika-studier (University of Oxford), markedsføring (London Business School), innovasjon (INSEAD), og bærekraftsrapportering (SASB, TCFD). Han har publisert vitenskapelige artikler innenfor økonomisk vekstteori og nasjonalregnskap.

Jon Samuelsen (styreleder) er statsviter og erfaren virksomhetsleder og strategiutvikler innenfor forlag, salg, distribusjon og åndsverksforvaltning. Han har vært daglig leder for Unipub og strategiansvarlig i Akademika og Kopinor. Jon har vært styreleder i en mellomstor virksomhet og har solid erfaring med strategiutvikling og ekspansjon på nye virksomhetsområder.

Jon har prosjektledererfaring fra omstilling, digitalisering, markedsintroduksjon og intellektuelle rettigheter, med forhandlingserfaring fra Norge, Europa og USA. Han har bred erfaring med innkjøp og implementering av teknologi, rettighetsavklaring, salg og distribusjon. Jon har sin grad fra Universitetet i Oslo, innen statsvitenskap, historie og sosialøkonomi.

Shayekh Ibn Emdad (Asia) er ekspert innenfor bærekraft og selskapsprosesser knyttet til miljø og compliance i Bangladesh og Sør-Asia. Han har sin bakgrunn fra GrameenPhone 2012-2022, og fra arbeid i lokale NGOer. 

Han har rådgitt ulike NGOer, små og mellomstore selskaper i Bangladesh og Sør-Asia, inkludert UNAids og Palli Karma-Sahayak-stiftelsen.  Emdad er også sjefskonsulent i Grameen ESG. Han har sin grad i «Social Welfare and Research» fra Universitetet i Dhaka.

Bjørn Johan Berger (dataprosjekter) er en av Norges fremste medieanalytiklere og -kritikere, og har bred bakgrunn innenfor IT, analyse og research. Han bidrar til digitalisering og effektivisering av datagrunnlag i Corisk. 

Bjørn har bakgrunn som gründer og selvstendig næringdrivende og har sin utdanning fra Københavns Handelshøyskole i Danmark.

Samarbeidspartnere

To be filled in

To be filled in

To be filled in

To be filled in

Rull til toppen
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Corisk adheres to a strict privacy policy. We do not anaylse or utilise cookie or traffic data in any way, and we do not share such data with any third parties. Corisk runs its websites through the WordPress technical publishing platform. WordPress' privacy policy statement includes provisions regarding their platform publishing customers, reading: "We [WordPress] and our partners process your personal data (such as browsing data, IP addresses, cookie information, and other unique identifiers) based on your consent and/or our legitimate interest to optimize our website, marketing activities, and your user experience."
Save settings
Cookies settings