CORISK

Country Risk is Corporate Risk

Sanksjoner gjennom hele verdikjeden

Bedriftene møter bredere utfordringer

 

Som følge av sanksjonene har mange bedrifter forlatt det russiske markedet,  avsluttet samarbeid eller stoppet handelen med Russland. Men det er fortsatt høy risiko for ubevisst eller ufrivillig handel med Russland – via partnere, leverandører, utenlandske datterselskap, netthandel, ved parallel-import, eller i bedriftens handel med tredjeland. Mange europeiske land har skjerpet strafferammen for sanksjonsbrudd, og dette gjelder også for handel via tredjeland. I tillegg utgjør sanksjonsbrudd en betydelig omdømmerisiko.

Corisk følger hver måned i detalj vestlig handel med Russland og landene i den Eurasiske ekonomiske unionen. Vestlige selskaper har økt sin eksport til tredjeland med 7-8 milliarder kroner per måned. Dette er eksport som må antas å bli videresolgt til Russland, ofte mot den vestlige eksportørens viten og vilje. Dette foregår i nær sagt alle bransjer, og omfanget er økende. Utfordringene gjelder tilsvarende for direkte og indirekte import. Også norske bedrifter handler med en betydelig mengde sanksjonerte varer.

Også når man handler med varer som ikke er sanksjonert, er det risiko for at agenter, importører eller partnerselskap omfattes av sanksjonene. Man risikerer også å handle med frontselskap for russiske militære eller «dual-use» verdikjeder. Senest i november svartelistet USA et titalls selskaper i Taiwan, Armenia, Sveits og Frankrike som formidlet elektronikk til det som viste seg å være et frontselskap for russisk forsvarsindustri.

Bare komplett innsikt gir det nødvendige grunnlaget for å overholde regelverk, unngå ufrivillig handel med Russland, og verne om bedriftens omdømme.

 

Corisk hjelper deg å redusere risiko

 

Corisk er alene om å tilby kompetanse på både selve sanksjonene, den russiske reguleringen av parallel-import på varenivå, og  vestlige selskapers lovlige og ulovlige handel med Russland på bransje- og varenivå. Med dette unike datagrunnlaget får du som kunde det kompette risikobildet:

– Hvordan følges og håndheves sanksjonene i ulike land?

– Er det russiske varer eller sanksjons-brytere i din verdikjede?

– Hvordan forholder konkurrenter i bransjen seg til sanksjonene?

– Hva er omfanget av handel, sanksjonsbrudd og omgåelser  i bransjen?

– Hvilke tredjeland har størst omfang og risiko for ulovlig parallel-handel?

– Er din bedrift eller bransje omfattet av russisk parallel-import?  

– Hvordan utfordres omdømmet for din bransje eller bedrift?

 

Vi bistår gjerne i risikoarbeidet, og med Risk Assessment Memo.

Vi styrker grunnlaget for å treffe riktige og målrette tiltak.

Vi redegjør gjerne for sanksjons-risiko overfor ledelse, styre, osv.

Vi leverer bransje- og varestudier etter behov.

 

For hvilke land kan vi identifisere handelen helt ned på varenivå?

Data for handel på bransje- og varenivå kan innhentes og analyseres for: 

USA, Storbritannia, Japan, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tsjekkia, Canada, Estland, Latvia, Lithuen.

Eksempel: Eksport av 3 sanksjonerte kjemikalier til tredjeland

Grafikken nedenfor viser hvordan tsjekkiske eksportører selger 3 sanksjonerte kjemikalier til et av Russlands naboland. Vi ser tydelig hvordan tsjekkiske produsenter ikke har noen nylig historikk med eksport av varene til dette landet, men etter at sanskjonene mot Russland trådte i kraft innledes en sterkt økende eksport til det aktuelle landet. Dette gir indikasjon på parallel-eksport til Russland via tredjelandet. Tilsvarende eksport- og importdata kan identifiseres for 17 vestlige land, på tvers av tusenvis av varegrupper.

Eksempel: Direkte månedlig eksport til Russland 2019-2022

Grafikken nedenfor presenterer kun et overordnet utdrag av datamaterialet som avdekker all direkte og indirekte handel med Russland, både totalt og ned på varenivå. Våre unike data hjelper deg å forstå sanksjonenes indre dynamikk, og den skjulte handelen og konkurransen i din bransje. Vi bidrar også til å oppdage de konkrete risikopunktene som bransjen eller selskapet møter via-a-vis Russland og de andre EØU-landene i regionen.

Vår åpent tilgjengelige forskning omkring sanksjonene

Rull til toppen
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Corisk adheres to a strict privacy policy. We do not anaylse or utilise cookie or traffic data in any way, and we do not share such data with any third parties. Corisk runs its websites through the WordPress technical publishing platform. WordPress' privacy policy statement includes provisions regarding their platform publishing customers, reading: "We [WordPress] and our partners process your personal data (such as browsing data, IP addresses, cookie information, and other unique identifiers) based on your consent and/or our legitimate interest to optimize our website, marketing activities, and your user experience."
Save settings
Cookies settings